50

Dokumenty:

    K optimálnemu výkonu a najmä životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať raz za rok údržba klimatizácie a dezinfekcia systému!

    V systéme klimatizácie je použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora ale hlavne má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súčasti koróziou a vznikom kyselín!

     

    Preto je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu klimatizácie

     

    Kompletný servis a plnenie klimatizácie znamená:

    · napojenie na systém

    · odsatie starého oleja a zbytku chladiva

    · vákuovanie systému

    · podtlakový test tesnosti

    · naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom

    · test tlaku a funkcie klimatizácie

    · meranie účinnosti chladenia

    · Tlač servisného protokolu

     

    Všetky úkony sa realizujú na plne automatickej profesionalnej plničke SILVER FUTURA DIAG

    pre objednanie volajte 0905 105 959

    Plnenie sa vykonáva v autocentre JAMATT  ul. HRONSKÁ 4 Levice